Ranking grupos
  • 1. Kara 9 Mem:4 Mestre: RockLee
  • 2. Kiri 9 Mem:4 Mestre: Kushimaru
  • 3. Amanhecer 9 Mem:4 Mestre: Pakura
  • 4. Division Anbu 5 Mem:4 Mestre: Danzou
  • 5. Tartaruga Veloz 4 Mem:2 Mestre: Wayne
[+] lista completa
players
Logo Kaizoku